Tuesday, May 21, 2013

Zarsuela

Ang zarsuela ay isang pagtatanghal na ginagamitan ng iba't ibang awitin bilang pangunahing paraan ng pag-uusap. Ito ay nagsisilbing instrumento para sa mga naunang Pilipino upang makapaghayag ng mga saloobin at kuro-kuro. Karaniwan nang pinapaksa ng mga zarsuela noong una ang mga tungkol sa pag-ibig subalit maaari rin naman itong tumalakay sa kasalukuyang panahon at pumuna sa mga bagay-bagay na di kanais-nais.

Ang zarsuela ay ipinakilala ng mga Kastila sa Pilipinas, subalit noon lamang 1914s sumikat ng husto. Gayunpaman ay hindi din ito nagtagal at sa paglaon ay napalitan ng bodabil o vaudeville. Ilan sa mga zarsuelang naitanghal sa ating bansa ay "Pag-ibig Sa Tinubuang Lupa" at "Dalagang Bukid."

_____________
Hango mula sa aking mga lumang tala, August 2, 2001

Google+ Badge

Google+ Followers

Readers Also Viewed the Following